Konkurs na Najpiękniejsza Palmę Wielkanocną rozstrzygnięty!

Został rozstrzygnięty konkurs na Najpiękniejsza Palmę Wielkanocną (edycja 2021). Na konkurs wpłynęło pięć prac – dwie w kategorii I (dzieci i młodzież), dwie w kategorii II (dorośli) oraz jedna w kategorii III (praca zespołowa).
Jury, dziękując autorom, postanowiło uhonorować wszystkich uczestników konkursu, z jednoczesnym zaznaczeniem, że szczególne słowa podziękowania za przygotowaną pracę konkursową należą się Kołu Gospodyń Wiejskich z Rossosza, w tym w szczególności p. Bogumile Koprianiuk, których praca była nie tylko największa (140 cm. wysokości), ale też i najbardziej okazała.

I tak w kategorii I dwa pierwsze miejsca (ex aequo) otrzymują:

  • Klaudia Steckiewicz (lat 6 – Rossosz) 
  • Antoni Marcinkiewicz (lat 6 -Rossosz);

W kategorii II dwa pierwsze miejsca (ex aequo) otrzymują:

  • p. Joanna Niedźwiedź (Rossosz)
  • p. Olga Bielecka (Romaszki) 

Jury postanowiło przyznać nagrodę Grand – Prix  za palmę w kategorii III, która wędruje do Koła Gospodyń Wiejskich z Rossosza.