Gminna Rada Narodowa w Rossoszu Uchwałą Nr II/7/84 dnia 22 lipca 1984 r. postanowiła utworzyć w Rossoszu Gminny Ośrodek Kultury. Wykonanie uchwały powierzono ówczesnemu Naczelnikowi Gminy Panu Marianowi Pawłowskiemu. Funkcję Przewodniczącej Gminnej Rady Narodowej pełniła wówczas Pani Teresa Razukiewicz.

Naczelnik Gminy na podstawie w/w uchwały wydał Zarządzenie Nr 19/84, którym powołał do życia z dniem 1 września 1984 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rossoszu. Kierowanie Ośrodkiem Kultury przekazano Panu Jarosławowi Ossowskiemu. W dniu 22 października 1985 r. GOK został wpisany do rejestru instytucji upowszechniania kultury województwa bialskopodlaskiego.

Funkcję dyrektora GOK pełnili dotychczas:

Jarosław Ossowski
Dariusz Dragan
Dorota Bojarczuk
Marek Kuzawiński
Lucjan Żelazowski
Tomasz Kopcewicz
Dorota Bojarczuk Dziurda
Grzegorz Pajnowski
Jerzy Koprianiuk
Dorota Głowacka
Tomasz Kopcewicz
Wioletta Pieńkowska
Tomasz Pawelski
Marzena Miszczuk - Głowacka